De Pleziertuin

Schitterende tuinen met weinig werk

Dit boek – schitterend geïllustreerd – is niet alleen een waardevolle handleiding bij het aanleggen van prachtige tuinen, die als het ware voor zichzelf zorgen, het is ook een praktische gids die informeert over slimme technieken waarmee tijverslindende bezigheden als spitten, wieden en snoeien zoveel mogelijk worden vermeden.

1992 • Vertaald en bewerkt voor Nederland door Hanneke van Dijk • 168 pagina’s• € 9,95

Bestellen

Om het boek te bestellen maakt u € 12,45
(€ 9,95 + € 2,50 als bijdrage in de verzendkosten) over naar
Bank rekeningnummer NL55 INGB 0000 071683, t.a.v. Groenpublicaties,
onder vermelding van Pleziertuin,
en verstuurt u onderstaand formulier.

Het boek wordt naar u verzonden nadat de betaling bij ons is ontvangen. (IBAN: NL55 INGB 0000 071683, BIC:INGBNL2A)

Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Opmerkingen