Clematis

De Clematis staat steeds meer in de belangstelling, en terecht, want het is een aantrekkelijke en veelzijdige plant. Naast uitgebreide beschrijvingen van de botanische soorten en grootbloemige hybriden besteed de auteur ruim aandacht aan de toepassingen van clematis tegen muren, als bodembedekker en als snijbloem. Ook het zelf kweken en het behandelen van ziekten en plagen komen uitgebreid ter sprake.

1992 • Vertaald en bewerkt voor Nederland door Hanneke van Dijk • 96 pagina’s • € 5,95

Bestellen

Om het boek te bestellen maakt u € 8,45
(€ 5,95 + € 2,50 als bijdrage in de verzendkosten) over naar
Bank rekeningnummer NL55 INGB 0000 071683, t.a.v. Groenpublicaties,
onder vermelding van Clematis, en verstuurt u onderstaand formulier.

Het boek wordt naar u verzonden nadat de betaling bij ons is ontvangen. (IBAN: NL55 INGB 0000 071683, BIC: INGBNL2A)

Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Opmerkingen